Livno: Javni poziv za mlade lokalne lidere/ice na projektu „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitetu života građana/ki”

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitetu života građana/ki“ raspisuju Javni poziv za mlade lokalne lidere/ice iz 15 lokalnih zajednica: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići, Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale i Foča.

Pozadina

Kroz rad u 15 ciljanih općina i gradova u BiH sa odabranim mladim lokalnim liderima ili lidericama omogućit će im se da steknu teorijska znanja vezano za rad lokalnih institucija vlasti. CCI će mladim aktivistima prenijeti znanje u oblasti monitoringa rada vlasti i implementacije javnih politika kako bi se kreirala osnova za njihovo uključivanje u rad lokalnih zajednica.

Pored teorijskog dijela uključeni lokalni lideri/ce dobit će priliku i praktično da primijene stečeno znanje aktivnim učešćem u realizaciju projektnih aktivnosti uz mentorstvo od strane CCI osoblja. 

Šta dobijate ?

  • Teorijsko znanje o funkcioniranju lokalnih institucija vlasti kroz tri modula

a) upoznavanje sa nadležnostima lokalnog nivoa vlasti; 

b) metodologiju monitoringa rada institucija vlasti na lokalnom nivou;

c) korištenje baze i upravljanje većom količinom podataka;

  1. Aktivno sudjelovanje u realizaciji projektnih aktivnosti
  2. Mentorstvo
  3. Potvrdu o obavljenoj praksi od strane CCI-a
  4. Naknadu troškova

Pored stečenog teorijskog znanja kroz projekat uključeni mladi će dobiti priliku da naučeno odmah primjene kroz praktičan rad, te podijele stečeno znanje sa svojim sugrađanima.

Ko se može prijaviti?

  • mladi starosne dobi 18-30 godina u trenutku podnošenja prijave
  • sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini iz sljedećih lokalnih zajednica:

Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići , Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale, Foča (RS);

  • koji imaju želju i volju da aktivno rade na poboljšanju kvaliteta života u svojim lokalnim zajednicama i da se lično razvijaju

Način prijave?

Svi zainteresirani mladi iz ciljanih općina/gradova, mogu se prijaviti popunjavanjem online obrasca koji je dostupan putem linka http://skr.rs/AjG.

Broj lokalnih lidera je ograničen na maksimalno 5 iz svake uključene lokalne zajednice.

Rok za prijavu je 12.04.2020.

Dodatne informacije možeš dobiti putem telefona 063 396 519 ili na email [email protected].

Više informacija dostupno je http://www.cci.ba/focus/1/41/79.html.

Projekat „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“ se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).