Livno: Electio Centar za poboljšanje kvalitete života

“Kroz dugogodišnje iskustvo rada sa ljudima prepoznala sam izazove s kojim se ljudi suočavaju na svome životnome putu. Od poteškoća u funkcioniranju do suočavanja sa okolnostima poput starenja, bolesti, osamljenosti i nedostatka povezanosti sa ljudima u svojoj blizini. Rad samoga centra je fokusiran na holistički pristup čovjeku, prepoznavanju njegovih potreba, snaga i volje. Želimo ponuditi  usluge koje će naši korisnici prepoznati kao nešto što im treba kako bi sretnije i zadovoljnije živjeli. Usluge savjetovanja, skrbi i pomoći doprinijeti će kvalitetnijem življenju i suočavanju sa izazovima današnjega vremena kada smo zbog novoga ubrzanoga stila života svi pomalo osamljeni i obeshrabreni. Za ispunjeniji život vrijedi raditi na sebi i naučiti kako sebi pomoći te uvidjeti kako nam i drugi mogu pomoći na tom putu samoostvarenja.” navodi Ljubica Krišto, Magistra sestrinstva, Board Certified Coach, Savjetovatelj pod supervizijom/RT.

Ovdje navodimo usluge osnovnog programa:

– Mobilizacija klijenta(šetnje i savjetovanje), nabavka recepata za lijekove i odlasci liječnicima,

– Patronažna njega klijenta  (opća i specijalna) po potrebi

– Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta i sl.

– Praćenje vitalnih parametara klijenta (tlak, puls, diureza, temperatura i opće stanje)

– Savjetovanje o zdravim stilovima života

– Organiziranje radionica i druženja za naše klijente

Usluge savjetovanja i coachinga

– Individualno savjetovanje

– Partnersko savjetovanje

– Edukativne radionice  i predavanja na teme mentalnoga osnaživanja

– Terapijske grupe/grupe samopomoći

– Life coaching

– Buisness coaching

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Electio Centar

i Facebook stranici Electio Centar.