Livnjak Tomislav Vujeva zaređen za đakona

U crkvi Presvetog Imena Isusova u Rimu (Il Gesù), 6. travnja 2021. godine za đakone su zaređena dvanaestorica isusovaca iz Međunarodnog kolegija Presvetog Imena Isusova (Collegio Internazionale del Gesù). Novi đakoni su iz Portugala, Mađarske, Latvije, Francuske, Vijetnama, Indije, Konga, Kenije, a trojica su članovi Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. To su: Luka Ilić, Ivan Junušić i Tomislav Vujeva. Sva trojica su pri koncu studija teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Zareditelj je bio kardinal José Tolentino de Mendonça, arhivar i knjižničar Svete Rimske Crkve. U homiliji je istaknuo da su novi đakoni, poput Marije Magdalene u njezinom uskrsnom iskustvu, „svaki iznutra doživio Kristov pogled, a zatim i poziv da prema njemu usmjerite vlastite živote s povjerenjem i odlučnošću, s evanđeoskim radikalizmom i kulturalnom kreativnošću, da živote suobličite Kristu služitelju, prihvativši njega kao svoga učitelja.“

Budući da zbog pandemijskih ograničenja rodbina i subraća izvan Rima uglavnom nisu mogli doći, liturgija se mogla pratiti u izravnom prijenosu online.

Luka Ilić je rođen u Šibeniku 1988. godine. U Družbu Isusovu stupio je 2012. Prije stupanja u isusovački red, završio je studij njemačkog jezika i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija filozofije i religijskih znanosti na isusovačkom Fakultetu filozofije i religijskih znanosti istog Sveučilišta, u sklopu pastoralnog praktikuma je radio na Hrvatskom programu Radio Vatikana u Rimu.

Ivan Junušić je rođen u Osijeku 1987. godine. U Družbu Isusovu stupio je 2013. Prije stupanja u Družbu, nakon završene Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku, postigao je magisterij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Filozofiju je studirao na Filozofsko-teološkom institutu DI u Zagrebu, a pastoralni praktikum je obavljao u pastoralu mladih pri Rezidenciji Srca Isusova u Zagrebu.

Tomislav Vujeva je rođen u Livnu 1987. godine. U Družbu Isusovu stupio je 2012. Prije toga je postigao magisterij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija filozofije na Filozofsko-teološkom institutu DI u Zagrebu, pastoralni praktikum obavljao je u Loyola Gymnasium u Prizrenu te pri isusovačkom Domu duhovnih vježbi u Opatiji.

Još jedan đakon za Hrvatsku pokrajinu Družbe Isusove bit će zaređen u lipnju ove godine u Varšavi. To je Marko Petričević iz župe Bezgrješnog Srca Marijina u Zagrebu. Zadnjih godina, isusovački kandidati teologiju uglavnom studiraju u inozemstvu pa su ondje najčešće zaređeni za đakone. Njihovo svećeničko ređenje se redovito slavi u domovini.

isusovci.hr