Home > Livno > Livnjaci u nadzornom odboru EP HZ HB

Livnjaci u nadzornom odboru EP HZ HB

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu suglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Bože Perića, Zorana Buntića, Karmele Miletić, Jugoslava Brdara, Ivice Krivića i Ružice Mikulić za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi isteka mandata. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje (izvanredne) Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, priopćeno je iz Vlade. NO JP Aerodrom Sarajevo Vlada Federacije BiH na današnoj sjednici je dala i prethodnu suglasnost za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo u ime državnog kapitala, na period do četiri godine, i to Benjamina Meška, Vlade Džoića, Adila Halilovića, Adnana Mahmutovića i Žana Matića. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova ovog nadzornog odbora, radi isteka mandata.

Vlada Federacije BiH odlukom je dala suglasnost Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, u sastavu Saliha Đuderija (predsjednik), Esma Palić, Željko Škarica, Mirela Hadžić i Fehma Kovač (članovi). Radna grupa strategije demografskog razvoja.

Danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH, te je u ovo vijeće imenovan Rifet Mezić. Dopunom Rješenja u Radnu grupu za izradu strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH imenovan je član Dželal Ibraković, priopćeno je iz Vlade. Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).

Bljesak.info