Home > Livno > Livanjskim učenicima dodjeljene nagrade za najbolje likovne i literarne radove

Livanjskim učenicima dodjeljene nagrade za najbolje likovne i literarne radove

Grad Livno je, povodom proslave 32. obljetnice Dana obrane Livna, raspisao  natječaj za najbolje literarne i likovne radove za učenike svih livanjskih osnovnih i srednjih škola.

Učenici osnovnih škola od šestog do devetog razreda i učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda natjecali su se u likovnim i literarnim radovima o temi „Moj grad se budi.najbolje likovne radove za osnovnoškolce treće mjesto osvojio je Mateo Krišto, učenik OŠ IGK, druga je bila učenica iste škole Katarina Perković, a prvo mjesto za najbolji likovni rad za učenike osnovnih škola osvojila je učenica OŠ fra Lovro Karaula, Ana Badrov. U likovnim radovima za srednjoškolce sve tri nagrade su osvojili učenici livanjske Gimnazije i to treće mjesto Rea Šesto, drugo Josip Barun a prvo mjesto osvojila je Iva Miloloža.

Grad Livno