Livanjska škola traži 13 učitelja

Osnovna škola ‘Fra Lovro Karalula’ Livno raspisala je natječaj za zapošljavanje 13 učitelja.

Natječajem se planiraju zaposliti osobe do kraja nastavne 2020./21. godine, s iznimkom za učitelja razredne nastave.

Traži se jedan učitelj matematike na punu normu i četiri učitelja matematike na 16 nastavnih sati. Pod punom normom zaposlit će se tri učitelja engleskog jezika i jedan učitelj likovne kulture.

Učitelj rimokatoličkog vjeronauka zapošljava se na 12 sati, a učitelj prirode/biologije na 18 nastavnih sati tjedno.

Dva učitelja razredne nastave zapošljavaju se do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do kraja školske godine.

Pored uvjeta predviđenih zakonom, kandidati moraju imati odgovarajući stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te da imaju položen stručni ispit.

Odluka o natječaju donijeta je 7. kolovoza, a natječaj traje osam dana od objave.

bljesak.info