Home > Livno > Livanjka na čelu Coca Cole za regiju Baltik!

Livanjka na čelu Coca Cole za regiju Baltik!

Posljednjih pet i pol godina Ruža Tomić Fontana obnaša funkciju generalne direktorice u poslovnoj jedinici Adria, odnosno za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. U svojoj nedavnoj ulozi, zajedno sa svojim timom, transformirala je organizaciju, potaknuvši snažan timski angažman i razvila jasnu strategiju 24/7 na sva tri tržišta, fokusirajući se na HORECA i organiziranu trgovinu, dok je poticala održivi rast prihoda, sa snažnim napretkom tržišnog udjela na sva tri Adria tržišta. Snažna suradnja s našim partnerima u svim kategorijama rezultirala je visokoučinkovitom kulturom jednog tima. Njezina predanost i otvorenost prema inovacijama rezultirala je prepoznatim inovativnim, iskustvenim i izvedbenim rješenjima na tržištu.

Prije dolaska u Coca-Colu Hellenic, Ruža Tomić Fontana stekla je 5 godina iskustva u strateškom marketingu u farmaceutskoj industriji, a otkako se pridružila Coca-Coli Hellenic prije više od 20 godina, obnašala je ključne komercijalne uloge, uključujući direktoricu prodaje za regiju Adria i Direktor marketinga za Hrvatsku. Od 2019. godine obnaša i dužnost predsjednice Upravnog odbora Američke gospodarske komore u Hrvatskoj.