Lijek koji ima gotovo svaka kuća u BiH nije siguran na duže vrijeme korištenja