“Lara Natural”: Udruženo protiv napretka i novih radnih mjesta

Županija Petak, 20 Studeni 2020 11:58 Društvo „Lara Natural“ d.o.o. sa sjedištem u Livnu, ul. Gabrijela Jurkića bb, preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja je već ranije obavijestilo javnost da su županijski inspektori nezakonito obustavili izvođenja radova na istražnom polju na lokalitetu “Krivići” koji su ovom društvu odobreni po osnovu pravomoćnog i izvršnog rješenja broj 05-01-18-151-06 od 26.08.2019. godine, a radi provođenja “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići” općina Livno“.

Da je to tako jasno proizlazi iz presude Kantonalnog suda u Livnu 10 0 U 004998 19 U od 27.08.2020. godine kojim su poništena rješenja Uprave za inspekcijske poslove broj Up-1/19-02-25-1-1685/19 002 29.05.2019. godine ( kojim je naložena obustava istražnih radova na istražnom polju na lokalitetu «Krivići, te rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ broj 08-04-25-7/19 od 20.11.2029. godine kojim je odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Uprave za inspekcijske poslove.

Težinu nezakonitih postupanja Uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, kojim još uvijek upravlja Ivica Brešić, najbolje ocjenjuje Kantonalni sud, koji u obrazloženju presude navodi da postupak Uprave za inspekcijske poslove, kojim se zabranjuje izvođenje radova za koje postoje sva potrebna obrazloženja, predstavlja «ne samo potvrdu da Uprava za inspekcijske poslove ne provodi zakone već i da grubo krši Zakon o geološkim istraživanjima HBŽ i Zakon o upravnom postupku» ..

Ostaje otvoreno pitanje zbog kojih i čijih interesa i razloga to gore navedeni kantonalni organi čine. Za Ivicu Brešića, HDZ-eovo izbačeno ( i iz stranke ) političko nedonošče, je jasno. On na svaki način, eto i grubim kršenjem Zakona, želi da u samom pokušaju zatomi i spriječi svaki privredni napredak Grada Livna i Županije, u inat onima koji su ga «doveli» pa potom, kao pogrešan pokušaj, odbacili, ( a potom i izbacili ), a posebno ako se radi na unapređenju privredne aktivnosti i otvaranju novih radnih mjesta i ako se to odvija bez njegovog učešća i nadzora.

Njega je stigla ona narodna «Dabogda ( u politici) imao, pa nemao», pa su mu svi krivi. Svi osim njega samog. Uprava za inspekcijeske poslove je posve drugačiji slučaj. Da bude jasno, Lara natural d.o.o je pribavila sva potrebna odobrenja za provođenje istražnih radova, te osigurala novčana sredstva za provođenje tih radova. Za provođenje tih radova je angažirala i u cijelosti isplatila društvo koje je ovlašteno za izvođenje istražnih radova. Sva odobrenja su pravomoćna i izdata od strane nadležnih županijskih organa u zakonito provedenom postupku, koji je obuhvatio i javnu raspravu koju je organiziralo Ministarstvo gospodarstva.

O tome da je Lara natural d.o.o. pribavila sve potrebne dozvole, te postupala u skladu sa odredbom iz čl. 24. Zakona o geološkim istraživanjuma HBŽ, Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestio i nadležni županijski rudarsko – geološki inspektor u informaciji broj UP-1/19-03-18-1-0421/19-003 od 06.09.2019. godine koja je upućena MUP HBŽ, Policijska uprava Livno , PP Livno na predmete broj. 02-03/5-2-04-1485/19 od 05.09.2019. godine te broj 02-03/5-2-04-1500/19 od 06.09.2019. godine. Unatoč navedenom, inspektor Pero Cikojević, očito postupajući po nečijim instrukcijama donosi rješenje kojim izvođenje radova koji su odobreni na zakonit način, obustavlja, i to grubo ( tako napisa Kantonalni sud ) kršeći zakone, pa tako i društvu Lara Natural zbog navedenog nanosi značajnu štetu.

Sve to inspektor čini nakon bombastičnih medijskih naslova o tom događaju objavljenih na lokalnim potralima kao „ Europski kriminalci bi trebali učiti od livanjskih“ i „Prijave u FUP-u i SIPA-i: Lokalni moćnici ostavljaju livanjska sela bez vode!“, koji su bili potpuno neutemeljeni i bez bilo kakvog zakonskog, moralnog ili ljudskog osnova. Radilo se o naručenim tekstovima koji su objavljeni suprotno utemeljenju u bilo kakvim činjenicama, te suprotno pravilima žurnalističke struke. Takvi se medijski naslovi pojavljuju i danas. Na potralu Relax Livno osvanuo je članak pod naslovom «Peticija mještana za zaštitu vodoopskrbnog područja „Pašinac i Vrtli“, očuvanja potoka Mandek, okoliša i lokalne infrastrukture», koji ponovo vrvi obiljem neistina, o tome da se ranije obustavljeni radovi ponovo namjeravaju provoditi bez potrebnih dozvola, da su istražnim radovima ugrožena vodocprilišta koja se nalaze na 100 m od istražnih bušotina, te da mještani, radi zaštite okoliša i lokalne infrastrukture neće dozvoliti provođenje istražnih radova».

To praktično znači da se javno, oslanjajući se na podršku gore spomenutih aktera, koji se od tvrdnje da kod njih postoji namjera da se izazove šteta društvu Lara natural d.o.o, mogu braniti samo svojim opskurnim (ne)znanjem i u odnosu na koje je sudskom presudom utvrđeno da se ne libe niti od «grubog kršenja zakona», sad poziva na neposluh kako bi se spriječila jedna posve zakonita, uobičajena i na pravomoćnim odlukama nadležnih državnih organa zasnovana djelatnost.

To zasigurno nije način na koji se podržavaju investicije, a svakako jeste način na koji se svim potencijalnim investitorima i Grad Livno i Županija predstavljaju kao sredina kojom upravljaju osobe koje se ne libe ni «grubog kršenja zakona» u ostvarenju svojih nakana. Potpuno je neshvatljivo da se na ovakav način i u ovo vrijeme nedostatka bilo kakvih društveno korisnih investicija u Općini Livno, na ovakav način, grubim kršenjem zakonskih odredbi, sprečava investitor u realizaciji projekta koji je bez štetnosti i koji ima višestruki značaj za našu Općinu. Posebno se ne može razumjeti da se projekt investitora pokušava opstruirati tek nakon 8 godina od dana izdavanja koncesije, kojoj je prethodila i javna rasprava i suglasnost Općinskog vijeća Livno i 8 godina nakon što su započeta prva istraživanja na ovom istražnom polju, a koja istraživanja su i mještani okolnih sela sve ove godine podržavali.

Zar promjena koncesionara, a koja je opet izvršena uz suglasnost Vlade HBŽ-a, treba biti razlog ovakvih opstrukcija, laži i izmišljotina koje se iznose po medijima klevećući investitore koji su u potpunosti legalisti i koji su u skladu s odredbama zakona ishodili sve potrebne dozvole. Društvo Lara natural d.o.o. obavještava javnost da neće podleći ucjenama i da nastavlja svoje aktivnosti, te da će svim pravnim sredstvima koja su osnovana na zakonu nastojati da ostvari svoja na zokonskoj osnovi stečena prava na obavljanje “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići” općina Livno, koje je zasnovano na Ugovoru o koncesiji i pravomoćnom i izvršnom rješenju Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, čije pravne učinke gore navedena grupa svojim djelovanjem pokušava onemogućiti.

U ta pravna sredstva spada i tužba radi naknade štete u iznosu od cca 180.000,00 KM koju je društvo Lara natural d.o.o. morala platiti izvođaču radova na provođenju istražnih radova tvrtki GIM GEOTEHNKA d.o.o. koja će biti podnijeta pred mjesno nadležnim sudom zbog nezakonitih postupanja koji se ogleda u grubom kršenju zakona na štetu društva. Društvo „Lara natural“ d.o.o. ponavlja da su sva njena privredna i vanprivredna nastojanja opće društveno korisna, te priopćava da će, za slučaj da se u koncesijskom polju na lokalitetu Krivići pronađe mineralna sirovina podzemne vode, izvršiti sve potrebne investicije za eksploataciju tih sirovina, što će dovesti do značajnog zapošljavanja u Gradu Livno i šire i nadamo se, makar djelomičnog zaustavljanja ili usporavanja iseljavanja iz Kantona 10.

Lara Natural d.o.o. Josip Sužanj