Laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ dobili ovlaštenje za rad

Iz Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije obavještavaju javnost Hercegbosanske županije da je Zavod dobio Ovlaštenje za provođenje analiza hrane, vode, hrane za životinje i sirovog mlijeka, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zavod je u protekle tri i pol godine obnovio i adaptirao objekt na Trgu branitelja Livna u Livnu (ul. Obrtnička bb) u kojemu se trenutno nalazi, te opremio kako tehnički tako i kadrovski tri temeljna laboratorija i službu za provođenje mjera veterinarsko-sanitarne zaštite. Laboratoriji su osnovani poštujući sve zahtjeve kontrole kvalitete u pogledu opreme, ljudskih resursa, laboratorijskog materijala i usluga, te uvjeta rada, prema principima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i drugih općih standarda za ispitne laboratorije, kao i standarda za pojedine metode ispitivanja Instituta za standardizaciju BiH (BAS).

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Zavoda opremljen je suvremenom laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobioloških i fizikalno-kemijskih ispitivanja. Djelatnost laboratorija ovog Odjela uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica, hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s hranom, te osnovne fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti sirovog mlijeka. Također, nudi se usluga utvrđivanja metaboličko-zdravstvenog statusa mliječnih grla kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somastkih stanica u mlijeku uz mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne žlijezde. Posebna pažnja se posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO, OIE, WHO, FAO), a uključeni su i u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske metode koje se izvode.

Trenutno Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka mogu pružati svoje usluge svim subjektima u poslovanju s hranom i poljoprivrednim proizvođačima u svrhu samokontrole (u okviru HACCP sustava, GHP i GMP). Naime, za ove laboratorije ishodovana su ovlaštenje za izvođenje laboratorijskih metoda Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, broj UP-I-06-2-20/20-255-3/20 od 6.4.2020. godine. Pored navedenog Služba za provođenje DDD mjera Zavoda pruža usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije još od 2018. godine, sukladno Rješenju Županijskog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.

Postavljeni cilj, akreditacije laboratorija Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) je izgledan i očekuje se u skorije vrijeme. Kako je rad Zavoda multidisciplinaran nastavljaju se i aktivnosti na uspostavljanju Laboratorija za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja i zoonoze koji je već opremljen suvremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti, bruceloze i enzootske leukoze.

Iz Zavoda ističu da je ovo prva institucija na prostoru naše Županije koja ima za cilj unapređivanje i razvoj laboratorijskih usluga i specijalističkog rada na području veterinarske medicine putem laboratorijske dijagnostike, kao i na području kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane.

Priopćeno je iz Vlade HBŽ.