Kupres: Za novorođenčad 45.000 KM jednokratne pomoći

Javna rasprava o nacrtu proračuna Općine Kupres održat će se u ponedjeljak 21. siječnja u općinskoj vijećnici s početkom u 12 sati.

Svi prijedlozi i amandmani mogli su se se dostaviti do petka 18. siječnja u općinsku šalter-salu.

Inače, nacrt proračuna za 2019. koji je usvojen potkraj 2018. iznosi 2,962.326 KM.

Prema nacrtu proračuna Općine Kupres za 2019., prihodi od poreza na dohodak trebali bi iznositi 142.100 KM, naknada za ceste iz cijena nafte i naftnih prerađevina trebala bi iznositi 40.000 KM. Porez na plaću za zaštitu od nesreća, prema predočenim podacima, iznosit će 1.000, za porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba iznosit će 35.000, dok će za porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba iznositi 8.000 KM.

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta iznosit će 300.000 KM, a od iznajmljivanja poslovnih prostora iznosit će 822 KM.

Za naknade i pristojbe od pružanja javnih usluga, prema nacrtu proračuna za 2019., izdvojit će se ukupno 844.500 KM, administrativnim pristojbama pripast će 52.000 KM, za komunalne pristojbe izdvojit će se 179.000 KM, za općinske komunalne naknade 120.000 KM, dok će pristojbi za sport pripasti 14.000 KM, javlja Kupreški radio.

Za ostale proračunske naknade izdvojit će se 520.000 KM. Naknada za korištenje državnih šuma iznosit će 400.000 KM, naknada za zakup javnih površina – Dane kosidbe izdvojit će se 40.000 KM, dok je za naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa planirano 2.000 KM.

Kada je riječ o tekućim izdacima, u 2019. godini grantovi za kulturu iznosit će 5.500 KM, sport 25.000 KM, Osnovnoj školi fra Miroslava Džaje 25.000 KM, dok će pomoć braniteljima iznositi 10.000 KM.

Grant za Dom zdravlja iznosit će 10.000 KM, dok će za Centar za socijalni rad dobiti 81.840 KM. Za stipendije u 2019. izdvojit će se 10.000 KM, za troškove za smještaj štićenika 40.000 KM, dok će se 45.000 KM izdvojiti za jednokratne pomoći za novorođenčad.

Djeci s poteškoćama u razvoju iz proračuna će se izdvojiti 1.500 KM, dok će se za prijevoz učenika izdvojiti 75.000 KM.