Home > Županija > Kupres: Edukacija djece iz oblasti zaštite od prirodnih i drugih nepogoda

Kupres: Edukacija djece iz oblasti zaštite od prirodnih i drugih nepogoda

Uprava civilne zaštite Heregbosanske županije u suradnji sa općinskom službom civilne zaštite ,pripadnicima DVD Kupres i ravnateljicom dječjeg vrtića „Pahuljica“ u Kupresu, a u sklopu provođenja aktivnosti „Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja Hercegbosanske županije“ provedena je edukacija djece u dječjem vrtiću “Pahuljica” u Kupresu na temu“Podizanje svijesti kod djece i lokalne zajednice o prirodnim opasnostima,o potrebama sprečavanja prirodnih i drugih nesreća,te kako se od njih zaštititi.

Cilj edukacije je na jednostavan i pristupačan način educirati djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima kako se ponašati u slučaju pojave prirodnih i drugih nepogoda i kako reagirati dok spasitelji ne stignu i pruže potebitu pomoć.

Navedenu edukaciju provela je načelnica sa strukturu i obuku Uprave civilne zaštite HBŽ Dijana Čačija uz svesrdnu pomoć djelatnica (teta) dječjeg vrtića Pahuljica i pripadnika DVD Kupres.

Tijekom edukacije podijeljeni su prigodni darovi (slikovnice) našoj djeci koja su radosno dočekala sve goste i dječjim osmijehom i zagrljajem pokazala ,ono što djeca samo i znaju pokazati, a to je ljubav.

Služba civilne zaštite općine Kupres