Home > BiH > Krišto: Naša predanost je i dalje na 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije

Krišto: Naša predanost je i dalje na 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije

Na 7. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izaslanik Zlatko Miletić postavio je pitanje predsjedateljici Vijeća ministara BiH Borjani Krišto, je li moguće da se u narednom periodu dostavi set zakona koji se odnose na implementaciju 14 ključnih prioriteta iz M išljenja Evuropske komisije.

Krišto je kazala da je Vijeće ministara prije svega usvojilo dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje 2023. – 2025., čime su postignuti uvjeti za normalno funkcioniranje institucija BiH, a time i pretpostavke za ispunjavanje prioriteta Europske komisije.

– Vijeće ministara je u proteklih sedam mjeseci razmatralo više od 900 materijala, od čega su brojni u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Naša predanost je i dalje na 14 propriteta Europske komisije. Vijeće je utvrdilo i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija BiH, Prijedlog zakona o vanjskim poslovima, Prijedlog zakona o sklapanju i izvršenju međunarodnih ugovora i prijedlog izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama – kazala je Krišto

Navela je još niz aktivnosti koje je Vijeće ministara BiH obavilo u proteklih sedam mjeseci, te da je sve prezentirano dokumentom “Pozicija Bosne i Hercegovine“, a koji je predstavljen na 5. sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i BiH 19. srpnja u Bruxellesu.