Home > BiH > Krenulo anketiranje o prihodima i uvjetima života u BiH

Krenulo anketiranje o prihodima i uvjetima života u BiH

Od kraja svibnja do kraja srpnja provodi se anketiranje o prihodima i uvjetima života u BiH.

U skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja za 2024. anketirat će se domaćinstva/kućanstva na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Anketiranje domaćinstava/kućanstava na području Federacije BiH obavljaju akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2024. provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima i kućanstvima na području vaše općine, navode iz FZS-a.Prikupljat će se podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socijalno-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života koji će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta.

Kako je istaknuto, prikupljeni podaci su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci, a tajnost je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka, kao i kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH.

Jabuka.tv