Home > Livno > Koncesionari koji ugrožavaju izvore Mandeka nikad nisu napravili Procjenu utjecaja na okoliš

Koncesionari koji ugrožavaju izvore Mandeka nikad nisu napravili Procjenu utjecaja na okoliš

Neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ Livno, godinama se bori i ukazuje na nezakonitosti i propuste koje su nadležne institucije napravile u ovome slučaju.

Postavlja se pitanje, jesu li nadležne institucije i odgovorne osobe propuste i nezakonitosti  napravili svojim nestručnim radom ili sa namjerom kako bi pogodovali investitorima u cilju osobne koristi?
U idućim objavama navodit ćemo samo neke od dokaza koje smo priložili uz kaznenu prijavu upućenu Županijskom i Federalnom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Jedan od osnovnih uvjeta prije bilo kakvog zahvata u prostor je obvezna „Procjena utjecaja na okoliš“ .
Proceduru provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Procjena utjecaja na okoliš obuhvaća identifikaciju, opis, procjenu, direktan i indirektan utjecaj projekta  na:

  1.  Ljude, biljni i životinjski svijet i svijet gljiva
  2. tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaž
  3. materijalna dobra i kulturno nasljeđe,
  4. kao i međudjelovanja navedenih faktora.

U našem slučaju naravno, „Procjena utjecaja na okoliš“ NIJE napravljena. Nisu napravljeni i brojni drugi obvezni dokumenti, koje ćemo navoditi u idućim objavama.
U prilogu dostavljamo odgovor nadležnog ministarstva na pitanje vezano za izradu procjene utjecaja na okoliš od strane tvrtki koncesionara koje tvrde da su koncesiju dobile poštujući zakone.

Postavlja se pitanje zašto nisu reagirali oni koji su izdali koncesiju a svjesni su da nikad nije napravljena Procjena utjecaja na okoliš?!

Zaštitimo izvore Mandeka