Home > Livno > Konačna lista korisnika subvenciji prve stambene nekretnine na području grada Livno

Konačna lista korisnika subvenciji prve stambene nekretnine na području grada Livno

Na temelju članka 6. stavak 1. točka 6. Odluke o subvenciji prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna („Službeni glasnika Grada Livna“, broj:7/23), po Javnom pozivu za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, broj: 02-04-2062/24 od 29.5.2024. godine na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, Gradonačelnik donosi konačnu listu kandidata za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području grada Livna. Lista je u prilogu.

Privitci

KONAČNA LISTA