Kantonalni sud u Livnu: Obavijest za javnost vezano za poduzimanje mjera protiv širenja korona virusa

Kantonalni sud u Livnu u cilju poduzimanja mjera protiv širenja korona virusa, donio je upute o radnom vremenu i postupanju u radu sudske pisarnice ovog suda, koje se odnose na sve stranke koje pristupe u ovaj sud na način da:

–       Radno vrijeme za rad sa strankama je (11:00-12:00), ali se stranke upozoravaju da za samo hitne i neodložive poslove pristupaju u sud,

–       Stranke koje  imaju neodložive poslove u pisarnici suda dužne su pri ulasku se obratiti djelatniku sudske policije, a nakon dobivenog odobrenja (soba broj 210-211 drugi kat) ulaziti pojedinačno, jedna po jedna, ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje,

–       Stranke svoje podneske mogu dostavljati ovom sudu i putem pošte,

–       Stranke sve kontakte sa zaposlenim u pisarnici suda mogu ostvariti i na direktni broj telefona 034/ 208-064 ili putem fax-a na broj: 034/202-182 ili na jedan od e-mail-ova:

[email protected]

[email protected]

O svim drugim promjenama u radu pisarnice suda javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Kantonalni sud u Livnu