Kanton 10: Regionalno odlagalište komunalnog otpada bez svoje svrhe i namjene

Regionalno odlagalište komunalnog otpada u Livanjskom kantonu već dvije godine je prazno i nitko ne zna kada će početi s radom.

U Livnu, Glamoču i Bosanskom Grahovu komunalnog otpada ima gotovo na sve strane, samo ga nema na ovom njihovom zajedničkom odlagalištu kojim gospodari njihovo zajedničko Javno poduzeće „Li-čistoća“.

Javno poduzeće „Li-čistoća“ ima sve potrebne dozvole i odobrenja, no nema potrebne odluke o cijenama zbrinjavanja komunalnog otpada. Naime, dva od tri suvlasnika su donijela takve odluke. To još nije učinila općina Glamoč.

I to je razlog što već dvije godine ovo odlagalište koje je više od deset godina građeno ničemu ne služi. Općinski načelnik Glamoča, na čijem području se i nalazi odlagalište, ističe kako će odluka o cijenama zbrinjavanja komunalnog otpada ipak biti donesena na jednoj od idućih sjednica Općinskog vijeća, ali samo pod jednim uslovom.

Smeće koje će se odlagati na toj deponiji treba da se odlaže samo iz ove tri općine, a nikako iz susjednih općina, pa čak iz kantona, iz Hercegovine. Pored uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava koji se uništavaju u u ovoj općini, načelnik općine Glamoč izričito ističe da im ne treba još i tuđe smeće.

Napominjući kako u ovom slučaju Glamoč nije nikakav kočničar, načelnik dodaje kako je općina Glamoč čak i spremna odreći se vlastitog udjela u „Li-čistoći“ u korist Livna i Grahova. Naravno, uz uslov da sigurno neće dovoziti smeće na teritoriju općine Glamoč iz drugih općina.

Krediti Svjetske banke kojima je građeno ovo odlagalište smeća, davno su počeli pristizati na naplatu „Li-čistoći“. No, već dvije godine samo je dvoje uposlenih u tom poduzeću. Novaca nemaju ni za lične dohotke, a kamoli za otplatu tih kredita.

Potpisana su dva kredita. Jedan je milion i 300 hiljada dolara, drugi je milion i 500 hiljada dolara i realizirana je investicija.

A korist, uprkos svim napravljenim elaboratima o ekonomskoj i drugoj opravdanosti, i dalje je ravna nuli. Štoviše, ova investicija kumovala je tome da na sred Livanjskog polja bude otvoreno privremeno odlagalište komunalnog otpada dok ovo regionalno ne bude napravljeno. Riječ je o pravoj ekološkoj bombi.

Predsjednik Gradskog vijeća Livna ističe da mu dolazi mjesečno najmanje pet poziva sa pitanjem kad će to već jednom da proradi. Kaže, do Gradskog vijeća Livna više nije ništa.

Izgleda kako će na kraju ispasti kako je jedini krivac onaj tko je dao novac da se izgradi ovo regionalno odlagalište komunalnog otpada za koje nitko ne zna kada će proraditi.

BHRT