BiH: Kako će se kretati cijene testiranja od 7. prosinca

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH („ Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/05),  na  sjednici održanoj 04. prosinca 2020. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH.

Komercijalna cijena testiranja na Covid-19 PCR metodom iznosi 96 konvertibilnih maraka, a cijena serološkog testiranja iznosi 36 KM (bez PDV).  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 07. prosinca 2020. godine.

www.vecernji.ba