Home > BiH > Je li ovo rješenje: Djeca moraju imati suglasnost roditelja za korištenje društvenih mreža

Je li ovo rješenje: Djeca moraju imati suglasnost roditelja za korištenje društvenih mreža

Shodno zakonu, platforme društvenih medija će morati koristiti sustav za provjeru starosti korisnika i imaju li maloljetnici dozvolu roditelja.

Parlament Francuske usvojio je zakon koji zahtijeva da maloljetnici mlađi od 15 godina dobiju suglasnost roditelja za korištenje platformi društvenih medija. Prijedlog zakona jednoglasno je usvojen sinoć u Senatu. Shodno zakonu, platforme društvenih medija će morati koristiti sustav za provjeru starosti korisnika i da li maloljetnici imaju dozvolu roditelja. Platforme koje nisu u skladu s pravilima mogu biti kažnjene do jedan posto svog globalnog prihoda. Roditelji će moći tražiti od platformi da suspendiraju naloge njihove djece na društvenim mrežama. Zakon će na snagu stupiti nakon objave u “Službenom listu” Francuske.