Home > Županija > JAVNI POZIVI iz Ministarstva gospodarstva HBŽ

JAVNI POZIVI iz Ministarstva gospodarstva HBŽ

1. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  objavilo je JAVNI POZIV za prikupljanje prijava na
Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2023. godini.

Program je dostupan na poveznici: JAVNI POZIV – subvencije kamate u 2023. godini

2. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  objavilo je  JAVNI  POZIV za prikupljanje prijava na Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji. Program je dostupan na poveznici: JAVNI POZIV – osnivanje poduzeća u HBŽ