Home > Livno > Javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata u 2023.godini

Javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata u 2023.godini

Na temelju članka 38. stavak 1. točke 18. Statuta Općine Livno(„Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna(„Službeni glasnik Grada  Livna,  broj: 2/18), a sukladno odredbama Proračuna Grada Livna za 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Livna za 2022.godinu („Sl. glasnik Grada Livna“, br. 11/21), Gradonačelnik o b j a v l j u j e

J A V N I    P O Z I V

zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata u 2023.godini

Kompletan tekst Javnog poziva i prijavni obrazac nalaze se u privitku.