Home > Županija > Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu

Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranim strankama Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu investitora Dioničkog društva „BH Telecom“ Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2/457-2, posjedovni list broj
898, k.o. Vidovo Selo.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 21. lipanja 2019. godine od 12.00 – 14.00, u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.
Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi na službenoj stranci Vlade Hercegbosanske županije.