Home > Livno > Javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih urduga na području Livna

Javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih urduga na području Livna

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području grada Livna u 2024. godini. Predmetom javnog poziva je prikupljanje prijava radi financiranja/sufinanciranja poljoprivrednih udruga s područja grada Livna za 2024. godinu u iznosu od 3000 KM.

Pravo prijave na Javni poziv imaju poljoprivredne udruge registrirane na području grada Livna, koje su upisane u registar klijenata. Sufinancirat će se projekti i troškovi rada poljoprivrednih udruga, financiranje obuka i seminara iz poljoprivrede koje organiziraju udruge. Visina potpore odredit će se ovisno o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, s tim da se maksimalno jednoj udruzi može isplatiti najviše do 1000 KM. Javni poziv i obrazac zahtjeva je u privitku.