Home > Livno > Javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite

Javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite

„Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava poduzetnike, koji su registrirani  na području Hercegbosanske županije, da je raspisan javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite.

Javni poziv se raspisuje u sklopu Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate. Kreditni potencijal, kojeg osiguravaju komercijalne banke, iznosi 10.000.000,00 KM, a sredstva za realizaciju Programa su planirana u Proračunu Ministarstva gospodarstva HBŽ za 2018. godinu, u iznosu od 350.000,00 KM, te će biti planirana i u narednim godinama.

Javni poziv je otvoren kontinuirano do iscrpljenja kreditnog fonda. Javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite sa prijavnim obrascem za Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate, projektni prijedlog, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac, Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavu o zapošljavanju djelatnika možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Za sva pitanja vezana za Javni poziv zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije 034/200-901 ili na e-mail mg@vladahbz.com