Javni poziv za prikupljanje ponuda – smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno, ponovni postupak

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno – ponovni postupak

Uvid u kompletan ponovni javni poziv za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno možete izvršiti klikom na link ovdje.

PUFBiH