Home > Livno > Javni poziv za potporu projektima iz oblasti informiranja

Javni poziv za potporu projektima iz oblasti informiranja

Gradonačelnik objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2023. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja (medija) za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, ekonomski kod 614311 – „Potpore za medije“ u iznosu od 10.000,00KM. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna. Kompletan javni poziv kao i prijavni obrazac su u privitku.