Home > Livno > Javni poziv za podnošenje prijedloga za javna priznanja Grada

Javni poziv za podnošenje prijedloga za javna priznanja Grada

Povjerenstvo za javna priznanja, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna i to za počasnog građanina, plaketu i zahvalnicu Grada. Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Livna, 28. rujna.  Javni poziv otvoren je od 5. lipnja do 4.  srpnja 2023. godine. Tekst javnog poziva je u privitku.