Home > Livno > Javni poziv za podnošenje prijava za izbor miritelja i arbitara

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor miritelja i arbitara

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za izbor miritelja i arbitara na razdoblje od četiri godine.

Kandidati za izbor na Listu miritelja i arbitara s koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća za područje Hercegbosanske županije, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova. Na Javni poziv kandidati se mogu prijaviti putem dostavljanja potpisane prijave u kojoj se obvezno navodi je li se prijava podnosi za izbor na Listu miritelja i arbitara u svojstvu miritelja iii u svojstvu arbitra. 

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Sve informacije vezane za Javni poziv možete pogledati ovdje: LINK.

Kupreski radio