Home > BiH > Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere:

1. TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA 2023.

2. TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH 2023

3. TRANSFER ZA SPORT

4.TRANSFER ZA MLADE

5. TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2023

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: link

Rok za dostavljanje prijava je 25. 04. 2023. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati: Tabela_korisnika_koji_su_dostavi.pdf