Home > BiH > Javni poziv za obrte/samostalne preduzetnike i preduzeća koja vrše turističku djelatnost u BiH

Javni poziv za obrte/samostalne preduzetnike i preduzeća koja vrše turističku djelatnost u BiH

 

GIZ BiH u okviru projekta „EU4Business Recovery“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke poziva
obrte/samostalne preduzetnike i preduzeća koja vrše turističku djelatnost u BiH, da se prijave na Javni poziv za
BESPLATNU TEHNIČKU PODRŠKU za unapređenje digitalne vidljivosti poslovnih subjekata u turističkom sektoru.

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje vidljivosti u digitalnoj sferi poslovnih subjekata u sektoru turizma u cijeloj Bosni i
Hercegovini, investicijom u digitalne alate i tehnologije koji posljedično doprinose poboljšanju poslovanja.

PRIJAVITE SE i transformišite Vaše poslovanje za veći uspjeh i konkurentnost, jer je broj mjesta ograničen.
Na javni poziv mogu se prijaviti obrti/samostalni preduzetnici i preduzeća koja vrše turističku djelatnost kao što su
hoteli i smještajni objekti, turističke agencije, restorani, i seoska domaćinstva koja pružaju usluge vezane uz
turizam.

Benefiti :
– Dvodnevna radionica za sve odabrane subjekte za temu korištenja digitalnih alata/kanala u turizmu nakon
čega će preduzeća dobiti certifikate
– Analiza trenutnog stanja digitalne vidljivosti preduzeća i stvaranje strategije ovisno o potrebama poslovnog
subjekta,
– Savjetovanje i vodič za prezentaciju poslovnog subjekta:
o Online reputacija
o Društvene mreže
o Alati/Kanali za prodaju i prezentaciju
o Web stranica i pozicioniranje na pretraživačima
o Storytelling & kreiranje sadržaja.

Svi zainteresirani su pozvani da podnesu svoje prijave sukladno pravilima popunjavanja i dostave prijave.
Kako se prijaviti?
Prijave na projekat potrebno je izvršiti popunjavanjem online forme na linku:
https://events.teams.microsoft.com/event/8bf4d38a-194a-462b-bb67-474931132dfd@39f1fea8-9741-4e94-b5fe-
980d730accc1 do 3.9.2023. godine.
Prijave se podnose isključivo putem online forme te dostavljanje prijava u bilo kojoj drugoj formi (email, pošta i
ostalo) neće biti uzeto u razmatranje.
Stručni tim će izvršiti pregled prijava te će odabranih 20 preduzeća koji će dobiti stručnu tehničku pomoć u
narednom periodu.

Projekat EU4Bussiness Recovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 na turistička preduzeća, te
mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnom i drvnom sektoru, i sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, te na
preduzetnike i poljoprivrednike.

EU4BusinessRecovery zajednički sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka čime podržavaju razvoj privatnog sektora u Bosni i
Hercegovini. EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija,
posjetite www.eu4business.ba.

GIZ_Javni poziv