Home > Livno > Javni poziv za izbor najboljih učeničkih likovnih i literarnih radova

Javni poziv za izbor najboljih učeničkih likovnih i literarnih radova

Grad Livno, povodom proslave 32. obljetnice Dana obrane Livna, raspisuje natječaj za najbolje literarne i likovne radove za učenike svih livanjskih osnovnih škola od šestog do devetog razreda i učenike srednjih škola od prvog do četvrtog razreda o temi „Moj grad se budi!“. Učenici se literarnim radovima mogu prijaviti kratkom prozom ili poezijom. Prijavljuje se jedan rad, originalan i neobjavljivan ranije. Za likovne radove učenici mogu dostaviti, također, po jedan rad i  dozvoljene su sve tehnike. Radove treba dostaviti isključivo predmetnim nastavnicima u rukopisu i otiskane na računalu, s naznakom za javni natječaj. Rok dostavljanja radova je 12. travnja 2024. Autori, najbolje ocijenjenih likovnih i literarnih radova, bit će nagrađeni. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.