Javni poziv za dostavljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Livna, temeljem članka 11. Privremene Statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, br. 2/18), objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. godinu.

Namjena javnog poziva je prikupiti sve ideje i prijedloge infrastrukturnih projekata u cilju odabira projekata koje će Grad Livno sukladno mogućnostima i dostupnosti sredstava financirati/sufinancirati u 2020.godini.

Sve ideje i prijedlozi infrastrukturnih projekata moraju biti sukladni ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni Integriranom Strategijom razvoja općine Livno 2014.-2023.

Prijedloge infrastrukturnih projekata mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe s područja grada Livna na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.