Home > Livno > Javni poziv za dostavljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Livna, temeljem članka 11. Privremene Statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, br. 2/18), objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. godinu.

Namjena javnog poziva je prikupiti sve ideje i prijedloge infrastrukturnih projekata u cilju odabira projekata koje će Grad Livno sukladno mogućnostima i dostupnosti sredstava financirati/sufinancirati u 2020.godini.

Sve ideje i prijedlozi infrastrukturnih projekata moraju biti sukladni ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni Integriranom Strategijom razvoja općine Livno 2014.-2023.

Prijedloge infrastrukturnih projekata mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe s područja grada Livna na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.