Home > Livno > Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

Povjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna.

Javna priznanja Grada Livna su počasni građanin Grada Livna, plaketa «Grb Grada Livna» i zahvalnica Grada Livna. „Počasni građanin Grada Livna“ je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada. Plaketa „Grb grada Livna“ posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog i društvenog života i razvoja grada.

„Zahvalnica Grada Livna“ javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu Grada.

Grad Livno