Home > Livno > Javni poziv – sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljopri. proizvođača

Javni poziv – sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljopri. proizvođača

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj 35/05) i članka 8.e Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023.godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/23), 08-01-02-2126/23 i 08-01-20-2447/23, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje Javni poziv – sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljopri. proizvođača.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava registriranih udruga poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije, za sufinanciranje projekata i aktivnosti.

Kompletni dokument javnog poziva pogledajte OVDJE

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-udruge poljoprivrednih proizvođača-2023.

Obrazac-za-prijavu-UDRUGE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA-2023.

Rok za dostavljanje prijava je do 19.10.2023.godine.

Prijave upućene nakon isteka navedenog roka neće biti razmatrane.

Prijave na javni poziv upućuju se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, na adresu:  Stjepana II Kotromanića 16, 80 101 Livno, s naznakom ”Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljoprivrednih proizvođača (ne otvarati)”.

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

Vladahbz