Home > Livno > Javni poziv – potpora u oblasti agroturizma

Javni poziv – potpora u oblasti agroturizma

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj 35/05) i članka 8.g Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023.godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/23), 08-01-02-2126/23 i 08-01-20-2447/23, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje Javni poziv – potpora u oblasti agroturizma. Kompletni dokument javnog poziva pogledajte OVDJE

Obrazac-za-prijavu-AGROTURIZAM-2023.

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-AGROTURIZAM-2023.

Rok za dostavljanje prijava je do 19.10.2023.godine.

Prijave upućene nakon isteka navedenog roka neće biti razmatrane.

Prijave na javni poziv upućuju se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, na adresu:  Stjepana II Kotromanića 16, 80 101 Livno, s naznakom ”Javni poziv za podnošenje prijava za potporu u oblasti agroturizma (ne otvarati)”.

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

Vladahbz