Javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu.

Odlukom Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2019. i 2020. godinu, za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.402.000,00 KM.

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije, socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti) i elektromreže sa ciljem priključenja stambenih jedinica.

Iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije pozivaju građane da apliciraju na navedeni Javni poziv.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu preuzmite OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.