Javni poziv braniteljskim udrugama za prijavu projekata

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2019. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2019. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju. Svi detalji javnog poziva su u privitku.

Javni poziv za projekte braniteljskih udruga 2019. godine.doc[ ]34 kB
Prijavni obrazac (bran.udruge).docx[ ]13 kB