Javni oglas za popunu radnog mjesta

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno- 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka namještenika sa bolovanja.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10


– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

MUPK10