Home > Livno > Javni natječaj za zakup športske dvorane Osnovne škole FLK Livno

Javni natječaj za zakup športske dvorane Osnovne škole FLK Livno

Na temelju Odluke Općinskog vijeća o uvjetima , kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama broj 01-02-934/10., Školski odbor Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ Livno, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

                          za davanje u zakup športske dvorane  u Osnovnoj školi

                       „ Fra Lovro Karaula“ Livno

Predmet nadmetanja je športska dvorana u Matičnoj školi Livno za športske klubove.

Iznos zakupnine ne može biti niži od 10,00 KM po održanom satu.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju registrirani športski klubovi koji dostave ovjerenu kopiju dokaza o registraciji.

Odabrani ponuđač je dužan potpisati ugovor u roku od 8 dana od dana izbora.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave u zatvorenim kuvertama  slati na adresu Osnovna škola „Fra Lovro Karaula“ Livno uz naznaku „Ponuda za javni natječaj“.