Javni natječaj za prijem državnog službenika

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno na radno mjesto – tržišno-turistički inspektor, jedan izvršitelj. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku na službenoj stranici.

Livnovine