Home > Livno > Javni natječaj za prijem državnog službenika

Javni natječaj za prijem državnog službenika

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika na radno mjesto – stručni savjetnik na poslovima poljoprivrede i vodoprivrede, jedan izvršitelj. Kompletan tekst natječaja je u privitku. Rok za podnošenje prijava je 6. lipnja 2023.