Javni natječaj za prijem državnog službenika u Gradsku upravu Livna

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno na radno mjesto – Viši stručni suradnik za planiranje i praćenje prihoda i rashoda, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte. Kompletan tekst natječaja je u privitku.