Home > Livno > Javni natječaj za izbor članova NO TZ Grada Livna

Javni natječaj za izbor članova NO TZ Grada Livna

Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Livna broj: 18-1-1/04/2024. od 19.01.2023. godine, Skupština objavljuje javni natječaj za za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Livna. Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana. Dva člana bira Skupština putem Javnog natječaja, a jednog člana delegira osnivač. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. U nastavku kompletan tekst javnog natječaja.

Privitci

Grad Livno