Javne konzultacije Strateške platforme

U ponedjeljak, 27.07.2020. godine na sastanku ŽOR-a, održanom preko zoom platforme predstavljen je i verificiran Nacrt Strateške platforme s pregledom stanja i kretanja u Hercegbosanskoj županiji s prikazom relevantnih dostupnih podataka za zadnjih 5 godina.

Predloženi strateški fokusi s ključnim potencijalima rasta i analizom razvojnih obilježja, problema i potencijala rađeni su u cilju pregleda stanja i promjena, te utvrđivanja obilježja Hercegbosanske županije  relevantnih za razvoj i razvojnih trendova u odnosu na Federaciju BiH i okolinu. Dokument Strateške platforme upućuje na Javne konzultacije, koje će trajati 30 dana, zaključno sa 28. kolovoza 2020.godine.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Vlada HBŽ