Home > BiH > Izvješće sa 90. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 25. siječnja 2024. godine

Izvješće sa 90. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 25. siječnja 2024. godine

Ministar MUP-a Hercegbosanske županije Mario Lovrić iznio je danas na Vladi Informaciju o stanju sigurnosti na području Hercegbosanske županije za 2023. godinu. U iscrpnom Izvješću županijske policijske Uprave, između ostaloga se navodi da je tijekom 2023. god. u oblasti Javnog reda i mira na području županije u odnosu na 2022. god., evidentirano povećanje broja prekršaja za 28,15 % ( više za 67 prekršaja ) i povećanje broja počinitelja prekršaja za 39,73 % (više za 118 osoba ). Povećanje broja prekršaja i broja počinitelja prekršaja u navedenom periodu obrazlaže se jednim dijelom kao rezultat učinkovitijeg i odgovornijeg pristupa u radu policijskih službenika, te kao rezultat primjene novog Zakona o javnom redu i miru. Uzimajući u obzir činjenicu da nisu zabilježeni teži oblici narušavanja javnog reda i mira, te sagledavajući i brojne druge relevantne parametre, u Izvješću se na kraju konstatira da je stanje javnog reda i mira na području Hercegbosanske županije tijekom 2023. godine bilo zadovoljavajuće.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije na Sporazum o produženju roka važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova na period do 3 (tri) mjeseca do kada bi se za uposlenike MUP-a HBŽ trebao utvrditi novi Kolektivni ugovor. Novi Kolektivni ugovor potrebno je donijeti radi njegovoga usklađivanja sa Izmjenama i dopuna  Zakona o plaćama  i naknadama policijskih službenika i Izmjenama i dopunama Zakona o plaćama korisnika proračuna Hercegbosanske županije koji su stupili na snagu nakon usvajanja u Skupštini Hercegbosanske županije održane u prosincu 2023. godine.

Prihvaćeno je Izvješće Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u predmetu davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane ukupne snage 100MW, na području općine Tomislavgrad lokacija Seline. Budući da je Povjerenstvo za koncesije Hercegbosanske županije, nakon postupka otvaranja ponuda, utvrdilo da su se po upućenom Pozivu  na tri adrese prijavila dva ponuditelja a od kojih je samo ponuda tvrtke “Insolar“ d.o.o. Tomislavgrad formalno-pravno ispravna, Vlada je temeljem Uredbe o postupku dodjele koncesije ovlastila Povjerenstvo za koncesije da provede  postupak neposrednih pregovora s ponuđačem „Insolar“ d.o.o.Tomislavgrad o svim segmentima dodjele koncesije te pripremi prijedlog Ugovora o koncesiji s navedenim ponuđačem.

Vlada je donijela Rješenje kojim se Franimir Seser, stručni suradnik u Službi za koordiniranje razvojem i integracije pri Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, imenuje za Koordinatora za europske integracije Hercegbosanske županije i stalnog člana Povjerenstva za europske integracije u Sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini kao predstavnik Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka kojom se daje suglasnost za imenovanje Biljane Dumančić, profesorice biologije iz Kupresa, na dužnost ravnateljice Srednje škole “Kupres” iz Kupresa, kao i Odluka o imenovanju Miroslava Živkovića, profesora fizičke kulture iz Tomislavgrada, na dužnost ravnatelja Srednje strukovne škole “Tomislavgrad” iz Tomislavgrada, na mandatno razdoblje od četiri godine.