Home > Livno > Izvješće sa 78. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 18. srpnja 2023. godine

Izvješće sa 78. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 18. srpnja 2023. godine

Nakon razmatranja, Vlada je utvrdila nacrta Zakona o policijskim službenicima Kantona 10  i nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije/Kantona 10 te je donijela Zaključak kojim se navedeni zakoni uz prihvaćene primjedbe usvajaju i upućuju u skupštinsku proceduru.  Vlada je također usvojila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja roka Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova. Razlog produženja važenja navedenog Kolektivnog ugovora leži u činjenici što je isti donesen 2021.godine, na određeno vrijeme odnosno u trajanju od 24 mjeseca a također su utvrđene i određene neusklađenosti između Zakona o plaćama policijskih službenika i Zakona o plaćama korisnika proračuna Hercegbosanske županije te će se, nakon usklađivanja navedenih Zakona, pristupiti donošenju novog Kolektivnog ugovora što je predviđeno u roku od naredna tri mjeseca.

U svezi s Planom i programom zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta na prostoru HBŽ u 2023. godini, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Listu projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije koji se prihvaćaju za financiranje/sufinanciranje tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 527.000,00 KM. Također je utvrđeno da će se Odluka za projekte zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta za područje Općine Drvar donijeti naknadno.

Lista projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije koji se prihvaćaju za financiranje/sufinanciranje u visini odobrenog iznosa sredstava u 2023. godini

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave na području Hercegbosanske županije u oblasti vodoprivrede za 2023. godinu. Ukupno predviđena sredstva za ovu namjenu utvrđena su prema ranije usvojenom Programu u iznosu od 700.000,00 KM, no nakon provedenoga Javnog poziva i okončanog postupka ocjenjivanja prispjelih projekata konstatirano je, od strane  Povjerenstva, da tri (3) pristigle prijave ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva dok šest (6) pristiglih prijava ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva. Stoga je Vlada prihvatila sačinjeni prijedlog raspodjele sredstava za tri prijave koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva u iznosu od 139.244,27 KM na način kako slijedi:Za preostali neiskorišteni dio sredstava predviđenih  Proračunom Hercegbosanske županije za vodoprivredu u iznosu od 560.755,73 KM Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ponovit će Javni poziv te rasporediti sredstva sukladno Programu i to na način:Također, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli sportskogospodarskog lovišta  ”Mliništa – Paripovac” u zakup. Ovom Odlukom se sportskogospodarsko lovište ”Mliništa – Paripovac”, općina Glamoč, površine; 11 275 hektara, dodjeljuje u zakup Lovačkoj udruzi “Srndać” iz Glamoča, kao najpovoljnijem ponuditelju koji ispunjava sve kriterije utvrđene u provedenom Javnom pozivu za dodjelu sportskogospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije.

Vlada je dala suglasnost na Program raspodjele sredstava za zaštitu okoliša, planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023.godinu, kojega je predložilo resorno županijsko ministarstvo. Povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka dodjele ovih sredstava utvrdilo je 10 prijava koje su ispunile uvjete raspisanog Javnog poziva te će odobrena sredstva u iznosu od 432.255,64 KM  biti raspodijeljena na slijedeće projekte:

Vlada je dala suglasnost ministrici Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za potpisivanje partnerstva u sklopu procesa apliciranja na prekogranični poziv  „Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora“. Podsjetimo: Ovo je nastavak aktivnosti ranije uspostavljenih partnerstava između Hercegbosanske županije, Požeško – slavonske županije, Sveučilišta u Mostaru i  Muzeja i galerija Podgorice iz Crne Gore,  kako bi se uspješno proveo proces aplikacije na aktivni prekogranični poziv Interreg VI-A IPA Program vrijedan 1.500.000,00 KM.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Dokument okvirnoga proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine. Prema ovom trogodišnjem planskom dokumentu, koji se temelji na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike  Ministarstva financija F BiH, u Zavodu za zdravstveno osiguranje HBŽ predviđa se godišnje povećanje prihoda i rashoda u prosjeku 10,41 do 10,45% pa se planira ostvarenje budžeta Zavoda po godinama u  iznosu; 41.175.327,00 KM za 2024. god.,  42.453.097,00 KM za 2025. god. i 43.853.031,00 KM za 2026. god.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstva u ukupnom iznosu od 72.500,00 KM u svrhu potpore lokalnim medijima (radio Kupres, Tomislavgrad, Drvar i Livno) i Radioteleviziji Herceg-Bosne i to:

Radio Kupres…………….……………….…2.000,00 KMRadio Tomislavgrad……………..…….….2.000,00 KMRadio Drvar……………………………..……2.000,00 KMRadio Livno…………………………..………2.000,00 KMRadiotelevizija Herceg-Bosne………64.500,00 KM

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Općini Kupres, kao financijska pomoć za troškove organiziranja tradicijske manifestacije Dani kosidbe ”Strljanica” 2023. godine.

Vlada je dala suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo HBŽ, o  imenovanju  ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo HBŽ – Dr Diane Mamić, spec.epidemiolog.

Vladahbz