Home > Livno > Izvješće o stanju sigurnosti od 29.05. do 05.06. 2023. godine

Izvješće o stanju sigurnosti od 29.05. do 05.06. 2023. godine

U vremenskom periodu od 29.05. do 05.06.2023 godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se trinaest prometnih nezgoda od toga četiri prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama ( 1 SSO, 1 TTO i 2 LTO ) i devet prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se četiri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se sedam prometnih nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je šest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 4 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
– 1 KD “Šumska krađa”,
– 1 KD “Lake tjelesne ozljede”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je deset prekršaja po javnom redu i miru:

– pet prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( nepristojno i drsko ponašanje ),
– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru (sudjelovanje u tučnjavi ),
– jedna prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
– dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ).

mupk10