Home > Livno > Izvješće o stanju sigurnosti od 22. do 29. 4. 2024 godine

Izvješće o stanju sigurnosti od 22. do 29. 4. 2024 godine

 U vremenskom periodu od 22. do 29. 4. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se deset prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda sa nastradalom osobom ( 1 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i sedam prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar  nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  – 1 KD “Računalna prijevara” ( PP B. Grahovo ),
  – 1 KD “Krađa” ( PP Livno ),
  – 1 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Livno ),
  – 1 KD “Laka tjelesna ozljeda” ( PP Livno ),
  – 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Tomislavgrad ).

  Na području Hercegbosanske županije zabilježena su četiri prekršaja po javnom redu i miru:

  – dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje),
  – jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
  – jedna prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih ovlasti). 

Mupk10