Home > Livno > Izvješće o stanju sigurnosti od 21. do 28. 08. 2023. godine

Izvješće o stanju sigurnosti od 21. do 28. 08. 2023. godine

U vremenskom periodu od 21. do 28. 08. 2023. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se dvadeset i četiri prometne nezgode, od toga pet prometnih nezgoda sa ozlijeđenim osobama ( 1 TTO i 7 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i sedamnaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se petnaest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se devet prometnih nezgoda, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je četrnaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 4 KD “Teška krađa”,
– 3 KD “Šumska krađa”,
– 3 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
– 1 KD “Krađa”,
– 1 KD “Ugrožavanje sigurnosti”,
– 1 KD “Računalna prijevara”,
– 1 KD “Nasilje u obitelji”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru:

– jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje ),
– jedan prekršaj po čl. 17. zakona o javnom redu i miru ( pijančevanje na javnom mjestu ),
– jedna prekršaj po čl. 20. Zakona o javnom redu i miru ( isticanje nedopušteno simbola ),
– dva prekršaja po čl. 30 . Zakona o javnom redu i miru ( neporezno držanje i zlostavljanje životinja ).
mupk10