Home > Livno > Izvješće o stanju sigurnosti od 12. do 19. 2. 2024. godine

Izvješće o stanju sigurnosti od 12. do 19. 2. 2024. godine

U vremenskom periodu od 12. do 19.2. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se deset prometnih nezgoda sa manjom materijalno štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se osam prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se dvije prometne nezgode, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

 U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

 – 3 KD “Krađa” ( PP Livno ),
 – 2 KD “Šumska krađa” ( PP Kupres , PP Drvar ),
 – 1 KD “Ugrožavanja sigurnosti” ( PP Drvar ),
 – 1 KD “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” ( PP Tomislavgrad ),
 – 1 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Kupres ).

 Na području Hercegbosanske županije zabilježena su tri prekršaja po javnom redu i miru:

 – dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( tučnjava i vršenje nasilja ),
 – jedan prekršaj po čl. 27. zakona o javnom redu i miru( prosjačenje ).

Mupk10